Frivillige leder frivillige

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Sådan skaber du selvkørende frivilliggrupper

Der er en grænse for hvor mange frivillige en (ansat eller frivillig) leder direkte kan lede. Grænsen afhænger af opgaven, og hvor hands-on der er behov for, du er med de frivillige.

Hvis du rekrutterer mange frivillige til en årlig event, f.eks. affaldsindsamling, demonstration eller gadeindsamling, er det begrænset, hvor meget du har behov for at kende den enkelte frivillige.

Hvis du derimod har frivillige, der kommer ugentlig og engagerer sig i mange timer, skal du gøre mere for at sikre, du fastholder deres engagement, og det kræver tid og ressourcer.

Afhængigt af opgaven og dine andre arbejdsopgaver, kan der derfor være behov for et nyt ledelsesgrundlag, hvor frivillige leder frivillige. Det kan give mulighed for at have flere frivillige i en organisation. På mange måder er det, det samme der sker, når en aktivitet skal forankres på frivillige hænder.

Det handler i bund og grund om at gå fra kontrol til tillid.

Det skal du have fokus på inden du går i gang

Inden du går i gang med at skabe selvkørende frivilliggrupper, er der en række områder du skal overveje:

De frivilliges rammer
Det er essentielt, at der er klare og veldefinerede økonomiske og praktiske rammer. Hvis de frivillige hele tiden skal undersøge, hvad de må/ikke må, bruger de ikke dig som en inspirerende sparringspartner ift. arbejdet, men som leder af gruppen.

Arbejdets art
Du skal gøre det tydeligt, hvad gruppens opgave er, og hvad der forventes af den. Hvis der er opgaver, de frivillige ikke må påtage sig, men som er meget nærliggende, at de kommer til, skal dette italesættes fra starten.

Hvad er din/organisationens nye rolle
Det skal være afklaret, hvad din rolle er. Det tager tid at skabe selvkørende frivilliggrupper, og det er vigtigt, at du er opmærksom på din egen rolle i den proces. Hvor meget tid og ressourcer har du til at starte med, og hvad er målet? Skal du, når gruppen er blevet selvkørende, fungere som problemløser, sparringspartner eller overordnet tovholder af flere frivilliggrupper?

Hvilken type frivillige er der brug for?
Ikke alle frivillige har interesse for eller lyst til at lede andre, når de engagere sig som frivillige. Hvis gruppen ikke tidligere har haft en leder blandt de frivillige, er det en ny rolle som en eller flere frivillige skal påtage sig. I mange tilfælde vil det være nødvendigt specifikt at rekruttere en frivillig udefra til netop den rolle, da det er andre motiver, der gør sig gældende, når man påtager sig en ledelsesrolle i sit frivillige engagement.

Læs mere om de overvejelser du kan gøre dig her 

Det skal du have fokus på når gruppen er selvkørende

Giv ansvar og ejerskab
Gruppen skal vide, hvad de har ansvar for og indflydelse på, og du skal sørge for, at der er plads til at gruppen kan få indflydelse på hvordan opgaven løses.

De frivilliges indbyrdes relationer
Det er vigtigt, at der er klare og tydelige roller i gruppen, så alle kender hinandens rolle og ved hvem, der har det overordnede ansvar. Her er det vigtigt at have fokus på gruppedynamikken, sikre at der er gensidig tillid til hinanden i gruppen, at nye bliver budt velkommen og sørge for at gruppen ikke lukker sig om sig selv. Læs mere her

Kommunikation med gruppen
Fortæl gruppen hvilken kommunikation, og hvor ofte, du forventer at høre fra dem, og sørg for at holde dem opdaterede med information, der er relevant for dem.

Løbende opdatering
Afhængigt af gruppens arbejde, og hvor mange grupper du har, kan du f.eks. holde månedlige eller kvartalslige møder. Husk dog at jo mere du er ind over, desto mere ser de dig som leder.

Det skal du have fokus ift. din egen rolle
I takt med at frivilliggruppen bliver selvkørende eller aktiviteten forankres på frivillige hænder forandres din egen rolle. Dog er der nogle områder, du stadig skal have for øje:

Motivering af de frivillige
Selvom gruppen selv har fokus på at motivere de frivillige i gruppen, skal du stadig have i baghovedet, at du skal sikre deres motivation og fastholdelse evt. gennem kvartalsmøder, årlige sammenkomster mm.

Konflikthåndtering
Hvis gruppen oplever en konflikt er det dit ansvar at bistå i at løse eller håndtere den, hvis de ikke selv kan.

Revurdering af arbejdsområder
Det er ligeledes dit ansvar, sammen med gruppen, løbende at undersøge om arbejdsområdet og aktiviteterne stadig er relevante og er med til at nå det mål de er sat i verden for at nå

Hav tillid til de frivillige
Grundlæggende handler det om at have tillid til, at det forarbejde du har gjort i forhold til at klæde de frivillige på, også bærer frugt. Acceptér at tingene kan blive gjort på en anden måde end du selv ville have gjort, så længe målet nås inden for rammerne, og sørg for at du rent faktisk giver de frivillige plads til at komme til.

Yderligere information om at skabe selvkørende frivilliggrupper:

  • Få inspiration til selvkørende frivilliggrupper her.
  • Få inspiration til at forankre frivilliggruppen her.