Baserer du dine beslutninger på myter eller fakta?

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Frivillige tages ofte for givet. Måske har der altid været frivillige i din organisation, og derfor antages det, at I er gode til at samarbejde med frivillige. Men har du nogensinde undersøgt, hvilke aktiviteter frivillige skal involveres i for at gøre den største forskel, om de frivillige overhovedet gør en forskel, hvorfor de frivillige bliver engageret netop hos jer eller hvorfor de stopper igen?

Men hvorfor også undersøge alt det? Det går jo godt, og dine medarbejdere har sikkert mange erfaringer med, hvad der virker og ikke gør!

Stort potentiale i at arbejde ud fra fakta
Når du beslutter dig for, at din organisation skal arbejde fakta-baseret med involveringen af frivillige, vil du formegentlig opdage store potentialer for at gøre endnu mere for jeres sag.

Det kan være du opdager, at de frivillige både kan og vil mere, end de får lov til i dag. Det kan være du finder ud af, at brugerne ønsker andre aktiviteter eller at dine medarbejdere bruger alt for meget tid på at understøtte de frivillige (eller for lidt). Eller det kan være du opdager hvorvidt det overhovedet økonomisk kan svare sig at involvere frivillige eller om det bedre kan svare sig at ansætte medarbejdere til at løse opgaverne.

Det kan også være du opdager, at I faktisk er rigtig gode til at involvere frivillige, men så ved I det, og I ved, hvorfor I er gode til det. Når du kender fakta, bliver det nemmere at tiltrække nye frivillige, for du ved, hvilken forskel frivillige er med til at gøre. Det kan også blive nemmere at få midler fra puljer, fonde og virksomheder, fordi du ved hvilke resultater, de frivillige skaber, og derfor kan du kommunikere dem tydeligt.

Skyldes jeres successer bare tilfældigheder?
Tænk på en af jeres seneste successer – eksempelvis en ny aktivitet, som virkelig har fået luft under vingerne. Skyldes successen, at I er dygtige eller skyldes det blot, at I var heldige? Du vil nok gerne svare det første, at I er dygtige, men overvej om du rent faktisk ved dette eller blot antager det?

Derfor skal I arbejde ud fra fakta og ikke myter
Når du begynder at indsamle data (fakta) om de frivillige, hvem de er, måden de engagerer sig på, og hvad der motiverer dem, giver det et tydeligt billede af, hvordan I bruger jeres ressourcer.

Når I undersøger, hvordan jeres frivillige hører om jeres organisation, og hvad der motiverer dem til at vælge netop jer, kan I bruge jeres ressourcer på at lave målrettede rekrutteringsindsatser, og nøje følge hvad der virker på hvilke målgrupper.

Kendskab til de frivillige og ansattes holdninger til samarbejdet kan skabe bedre relationer, og dermed undgår I bekymringer og tvivl om, hvorfor frivillige inddrages. 

Undersøg jeres frivillighed
En undersøgelse af frivilligheden behøver ikke være en langvarig affære. Sæt en medarbejder på opgaven, som har erfaring med at lave mindre spørgeskemaundersøgelser.

En undersøgelse af frivilligheden bør som minimum stille skarpt på følgende områder:

1. En kortlægning af hvem de frivillige er (eksempelvis alder, køn, civilstatus, hvor mange frivillige I har, hvor længe de frivillige har været engageret, og hvor meget tid de frivillige bruger) 

2. Hvorfor de frivillige vælger jeres organisation (eksempelvis hvilke anledninger, der har gjort, at dine frivillige blev engageret hos jer, hvorfor de frivillige fastholder deres engagement, og hvordan de blev budt velkommen)

3. De frivilliges og ansattes holdninger (eksempelvis til den forskel de gør, til forholdet mellem ansatte og frivillige og om brugerne værdsætter ens indsats)

 

Er du blevet nysgerrig på mere?

Læs om hvordan I arbejder med jeres fakta på den lange bane: Evaluering: Sådan bliver du på toppen

Læs om hvordan I undersøger om jeres arbejde virkelig lever op til det I lover: Indsigt: Lever vi op til det, vi lover?