Evaluering: Sådan bliver du på toppen

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Når din organisation har fokus på, at se fremad og være på forkant med de behov og ønsker målgruppen har, og frivillighedens rolle løbende bliver justeret og tilpasset, så kan den fastholde sin plads på toppen.

Denne kunst er ikke nem, og ofte læner organisationer sig tilbage i stolen, når samarbejdet med de frivillige går godt, og glemmer at som samfundet forandrer sig, så gør frivilligheden og målgruppen det også.

Derfor skal du have fokus på løbende, at undersøge om din frivillighed stadig er med til at nå de mål, I er sat i verden for, eller om det er tid til, at ændre det de frivillige laver. 

Årlig evaluering giver dig et fingerpeg om fremtiden
At undersøge din frivillighed giver dig et godt indblik i, hvordan den ser ud lige nu og her. Men for at kunne få en fornemmelse af, hvor frivilligheden er på vej hen i din organisation, skal du undersøge din frivillighed hvert år.

En årlig undersøgelse af din frivillighed vil nemlig give dig et fingerpeg om, hvordan den udvikler sig. At sammenligne fra tidligere kan bl.a. fortæller dig om de frivillige bliver i længere eller kortere tid i din organisation. Om de vælger at engagere sig i organisationen, fordi de har set et opslag et andet sted end de plejer og om forholdet mellem ansatte og frivillige er blevet bedre.     

Denne viden vil gøre det muligt at undersøge det, der ændrer sig, og justere jeres indsats i stedet for at holde fast i den måde, I plejer at gøre tingene på.

Undersøg den frivillighed du endnu ikke involverer
Undersøgelser viser at 45% af dem, der ikke engagerer sig som frivillige gerne vil, hvis bare de blev spurgt. Derfor er det en fordel at undersøge hvilken type frivillige (unge, ældre, mænd, kvinder, studerende, familiefædre, pensionister osv.), du endnu ikke involverer for at se, om der er potentiale der. Undersøg hvad det er, der appellerer til dem, og sæt det op imod det, du allerede gør, og undersøg om der er mulighed for at involvere andre end dem, du plejer.

Pejlemærker fortæller hvor dygtig din organisation er til frivillighed
En anden måde at undersøge frivilligheden er, at bruge tre pejlemærker, der viser, om du er dygtig til at arbejde med frivillige. De tre pejlemærker måler forskellige aspekter af dit samarbejde med frivillige, i forhold til om det er en rentabel løsning at involvere frivillige, om de frivillige trives og hvorvidt de frivillige involveres i at gøre en forskel.

Økonomisk pejling
Det første pejlemærke er en økonomisk pejling, hvor du kan måle, hvorvidt det at involvere frivillige er en god investering holdt op imod alternativet om at ansætte medarbejdere til at løse opgaven. Dette pejlemærke indfanger blandt andet, om de frivillige leverer et acceptabelt antal timer i forhold til, hvor meget tid ansatte bruger på at understøtte dem.

Resultatet skal naturligvis holdes op imod, hvad frivilliggruppen laver, og hvad formålet er.

Klik her for at se hvordan du laver en økonomisk pejling.

Trivselspejling
Det andet pejlemærke er en trivselspejling, som måler om de frivillige trives i organisationen. Dette pejlemærke indfanger blandt andet, om man er god til at håndtere konflikter, om de frivillige oplever at blive taget alvorligt, om de ansatte og frivillige har et godt samarbejde og om de frivillige oplever at deres indsats bliver værdsat.

Pejlingen kan med fordel foretages som del af den årlige undersøgelse.

Klik her for at se hvordan du laver en trivselspejling.

Effektivitetspejling
Det tredje pejlemærke, kan måle, hvor stor en forskel de frivillige gør, pr. ansat time brugt på at understøtte dem.

Dette pejlemærke indfanger blandt andet brugernes tilfredshed med de frivilliginvolverende aktiviteter, hvor mange timer de frivillige bidrager med og hvor mange brugere, der får gavn af indsatsen i forhold til tovholderens indsats. Dette pejlemærke giver et mål, som kan sammenlignes på tværs af frivilliggrupper, eller viser udviklingen i en frivilliggruppe.

Det er en meget teknisk måling, der kan indstilles til at måle ’brugertilfredshedsproduktion’ pr. ansat time, og som også kan måle på andet end brugertilfredshed, afhængigt af hvilke mål de frivillige bidrager til, at organisationen når.

Klik her for at se hvordan du laver en effektivitetspejling.

Vær åben og nysgerrig
Pejlemærkerne vil give dig et umiddelbart billede af, hvilke frivilliggrupper, der fungerer godt, og hvilke der ikke gør. Dermed ved du, hvilke grupper du skal kigge på, for at undersøge forklaringen på, hvorfor en klarer sig bedre end en anden.

At undersøge sin frivillighed løbende vil stille dig stærkt og sikre at du leder ud fra fakta [LINK til myter og fakta] og ikke baserer dit arbejde på held og myter.


Er du blevet nysgerrig på mere?

Læs om hvordan frivilligheden bliver et strategisk valg

Læs om hvordan du sikrer at I leder ud fra fakta