Effektivitetspejlemærke

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Pejlemærkerne er et redskab til at undersøge og vurdere om en frivilliggruppe, område eller hel organisation er dygtige til at arbejde med frivillige. Pejlemærkerne kan måle en (eller flere) frivilliggruppers effektivitet, rentabilitet og trivsel. Man bør anvende alle pejlemærker på den samme frivilliggruppe eller område for at få et retvisende billede.

De tre pejlemærker er udarbejdet for Diakonissestiftelsens projekt, FrivilligLaboratoriet i samarbejde med Ingerfair.

Effektivitetspejlemærket måler produktion pr. ansat time
Effektivitetspejlingen vurderer resultatet af de frivilliges arbejde i forhold til ansattes anvendte tidsmæssige ressource. Pejlemærket angiver brugertilfredshedsproduktion pr. ansat time (BP pr. ansat time).

Det betyder, hvor meget brugertilfredshed en frivilliggruppe producerer pr. time en (eller flere) ansat(te) bruger på at understøtte gruppen. Dette giver et mål, som vi kan sammenligne på tværs af frivilliggrupper. Beregningen er:

 

Opmærksomhedspunkter ved brug af pejlemærket

  • Målet siger ikke noget om, hvorfor frivilliggrupper producerer en forskellig mængde brugertilfredshed, blot at de gør det.
  • Tallet for brugertilfredshedsproduktion pr. ansat time siger ikke i sig selv noget om frivilliggruppens effektivitet. Det skal sammenlignes med en anden frivilliggruppe, hvor brugertilfredsheden bliver målt på samme parametre. Derved fortæller målet, hvilken frivilliggruppe, som skaber den største ’forskel’ i forhold til, hvor meget tid en ansat bruger på at understøtte frivilliggruppens arbejde. Eller det skal måles over tid for den samme frivilliggruppe.
  • Det kan være svært at måle brugertilfredshed i sammenhænge, hvor brugerne ikke kan svare selv (eksempelvis demente beboere på et plejehjem) eller der er etiske forhold, som forhindrer dataindsamlingen (eksempelvis døende på et Hospice).

Eksempel på effektivitetspejlingen: