FrivilligLab ledelsesværktøj

Ledelsesværktøj
Et succesfuldt samarbejde med frivillige hjælper din organisation med at nå det mål, den er sat i verden for. Ledelsesværktøjet består af 6 grundlæggende temaer, du skal være opmærksom på, 3 pejlemærker, der viser om din organisation er dygtig til at samarbejde med frivillige, samt 5 metoder der giver dig ekstra viden og inspiration til specifikke områder indenfor samarbejdet med frivillige. Desuden har vi udarbejdet en test, der giver indblik i hvilke områder, du har fokus på i samarbejdet med frivillige.


Temaer

De 6 temaer tager udgangspunkt i områder, som en organisation skal have fokus på for, at opnå et succesfuldt samarbejde med frivillige.


Virkemiddel


Indsigt


Strategi


Ressourcer


Fakta


Evaluering

Pejlemærker

Pejlemærkerne er et redskab til at undersøge og vurdere om en frivilliggruppe, område eller hel organisation er dygtige til at arbejde med frivillige.


Økonomi


Trivsel


Effektivitet

Metoder

Med udgangspunkt i de 6 temaer opbygger du en frivillighed, der bygger på et solidt fundament. De 5 metoder er et supplement til dette fundament afhængigt af, hvad din organisations behov er.


Inddragelse af frivillige


Ansatte og frivillige


Frivillige leder frivillige


Løsttilknyttede frivillige


Mangfoldighed i organisationen