Allehelgens-gudstjeneste

3. november 2019 kl. 15:00

Første søndag i november måned er det Allehelgens-dag. Denne dag mindes vi de mennesker, som vi har mistet i årets løb.

Vi afholder i samarbejde med Diakonissestiftelsens Hospice en smuk og stemningsfuld gudstjeneste. Gudstjenesten, som vil vare ca. en time, vil forme sig som en mosaik af fællessang og musik og ord til eftertanke.

Derudover vil der være mulighed for at få læst navnet op på den, du har mistet, og der vil blive tændt et lys for vedkommende. Lyset er dels billede på, hvad et andet menneske har betydet for os, at det stadig lever i vores erindring og i vore hjerter, og dels et symbol på, at det nu er i Guds lys og kærlighed.