Rammerne

Boligerne til omsorgsophold ligger i forbindelse med plejehjemmet Søster Sophies Minde på Diakonissestiftelsen. Man bor i en hyggelig, lille, møbleret toværelses lejlighed med eget toilet og bad samt te-køkken. Lejligheden er placeret på 2. sal med adgang til elevator.

Søster Sophies Minde indeholder desuden ældreboliger og plejeboliger samt store, dejlige fællesstuer, hvor der er hyppige arrangementer. Der er flere fælles opholdsstuer, hvor du kan indtage måltider, deltage i aktiviteter, se tv m.m. I opholdsstuerne er desuden etableret ældrevenlig pc, som understøtter muligheden for at fastholde sit sociale netværk.

Søster Sophies Minde har 36 beboere og er en del af Diakonissestiftelsens Fagcenter for psykiatri og ældre, som består af plejehjemmet Søster Sophies Minde og plejehjemmet Salem i Gentofte, to psykiatriske bosteder samt et psykiatrisk dagcenter og en privat hjemmepleje, der leverer praktisk bistand og pleje til borgere i Frederiksberg Kommune. Diakonissestiftelsen har over 155 års erfaring med at drage omsorg for mennesker i udsatte situationer.

Billedet viser plejehjemmet Søster Sophies Minde, en bygning i røde mursten med mange vinduer.

Boligen til aflastningsophold ligger i forbindelse med plejehjemmet Søster Sophies Minde på Diakonissestiftelsen.

Medarbejderne på Søster Sophies Minde er fagligt dygtige og engagerede. Vi lægger stor vægt på at samarbejde med brugere og pårørende om at tilrettelægge den bedst mulige hverdag.

Medmenneskelighed, ordentlighed, faglighed, synergi og nytænkning er værdier, der fylder meget i hverdagen, og desuden er afsættet for den samlede opgaveløsning.

Plejehjemmet har flotte tilsynsrapporter og høj brugertilfredshed fra både kunder/pårørende og kommunen. Levnedsmiddelkontrollen har ved de tre sidste besøg givet en fuld smiley uden anmærkninger.

En plejehjemsbeboer spiller klaver, mens forstander Hanne Munkholm spiller harmonika.

Musik og sang er en vigtig del af livet på Søster Sophies Minde. Her er det beboer John Krabbe og forstander Hanne Munkholm, der spiller til fællessang. Foto: Karen Grønkjær.

Lokalområdet

Søster Sophies Minde er beliggende på Diakonissestiftelsens område på Frederiksberg, meget tæt på Frederiksberg Have, Zoo og Frederiksberg Slot. Desuden findes mange gode indkøbsmuligheder, caféer, restauranter og kulturelle tilbud i nærområdet.

Der er let adgang til offentlige transportmidler som bus og metro. Nærmeste busstop er på Peter Bangs Vej, ca. fem minutters gang fra tilbuddet. Ligeledes ligger der to metrostationer ca. 7 minutters gang fra Diakonissestiftelsen.

Diakonissestiftelsens eget område rummer en dejlig have og grønne, rekreative områder, seniorboliger, egen kirke med mange kulturelle tilbud, børne- og uddannelsesinstitutioner m.m. altså en lille ”by i byen”. Der er etableret mange forskellige fællesskaber og en stærk frivillighedskultur på Diakonissestiftelsen. Det betyder, at man bl.a. kan deltage i fredagsbar på plejehjemmet, kantine med hjemmelavet mad, filmfremfremvisning, foredrag og gudstjenester i kirken og/eller på Søster Sophies minde.

Billedet viser Emmauskirken på Diakonissestiftelsen.

Emmauskirken er en del af Diakonissestiftelsen, og man kan bl.a. deltage i foredrag og gudstjenester i kirken.

Mad 

Diakonissestiftelsens eget køkken leverer mad til omsorgsopholdene, hvilket betyder frisklavet mad af høj kvalitet. Maden anrettes og serveres med henblik på at øge appetitten og gøre måltidet til en social og god begivenhed flere gange dagligt.

Maden serveres og spises som udgangspunkt i den fælles dagligstue sammen med plejehjemmets beboere og medarbejdere. Hvis man ønsker det, kan maden også serveres på stuen. For gæster er der mulighed for, mod betaling, at bestille mad og spise med.

Billedet viser et langbord med parasoller og mange beboere.

Til sommerfest på Søster Sophies Minde rykker beboerne gerne ud i haven.

Læs mere: