Er det for mig?

En smilende kvinde med en stok.

Hanne Høst-Madsen har to gange benyttet sig af et ophold hos os. Foto: Karen Grønkjær.

Vi kan tilbyde forskellige former for omsorgsophold af kortere eller længere varighed. Opholdet retter sig som udgangspunkt mod dig, der har behov for ekstra omsorg og pleje, f.eks. i følgende situationer:

  • I overgangen mellem hospital (somatisk/psykiatrisk) og eget hjem. Du er udskrevet og erklæret færdigbehandlet af hospitalet, men er ikke klar til at komme direkte hjem.
  • Når du har brug for genoptræning eller vedligeholdelsestræning f.eks. efter en indlæggelse.
  • Du venter på plejebolig og kan ikke være hjemme i ventetiden.
  • Når din familie skal på ferie, og du eller din pårørende ikke kan komme med, fordi en af jer ikke er frisk nok til at rejse.
  • Når du som rask ægtefælle trænger til aflastning eller skal indlægges og derfor ikke kan passe din pårørende.
  • Når du trænger til aflastning og har behov for et rekreationsophold.
  • Hvis du bor i udlandet og opholder dig i Danmark i forbindelse med behandling.
  • Hvis din pårørende er døende og ikke kan plejes af hjemmeplejen i eget hjem, kan man også afslutte livet her. 

Læs mere:

Mød tidligere brugere: