Er det for mig?

Billedet viser en borger, der får hjælp.

 

Vi kan tilbyde forskellige former for omsorgsophold af kortere eller længere varighed. Opholdet retter sig som udgangspunkt mod dig, der har behov for ekstra omsorg og pleje, f.eks. i følgende situationer:

  • I overgangen mellem hospital (somatisk/psykiatrisk) og eget hjem. Du er udskrevet og erklæret færdigbehandlet af hospitalet, men er ikke klar til at komme direkte hjem.
  • Når du har brug for genoptræning eller vedligeholdelsestræning f.eks. efter en indlæggelse.
  • Du venter på plejebolig og kan ikke være hjemme i ventetiden.
  • Når din familie skal på ferie, og du eller din pårørende ikke kan komme med, fordi en af jer ikke er frisk nok til at rejse.
  • Når du som rask ægtefælle trænger til aflastning eller skal indlægges og derfor ikke kan passe din pårørende.
  • Når du trænger til aflastning og har behov for et rekreationsophold.
  • Hvis du bor i udlandet og opholder dig i Danmark i forbindelse med behandling.
  • Hvis din pårørende er døende og ikke kan plejes af hjemmeplejen i eget hjem, kan man også afslutte livet her. 

Læs mere: