Strategier

Download Strategi 2019-2023 (pdf)

Digitaliseringsstrategien er et styringsredskab, hvis formål er at skabe en digital læringskultur på professionsuddannelserne, hvor digital læring indgår i undervisningen på lige fod med andre pædagogiske værktøjer.

Her kan du downloade følgende strategier:

Digitaliseringsstrategi UC Diakonissestiftelsens professionsuddannelser 2019 (pdf) 

Forskning og Udvikling, UC Diakonisissestiftelsen 2016-2020 (pdf)