Semestre

3K-uddannelsen er tilrettelagt i 8 semestre, som hver beskæftiger sig med nogle kerneområder.

Semesterbeskrivelserne uddyber temaerne under hvert kerneområde, der er beskrevet i studieordningen: Download studieordning, 2016 (pdf). Studerende startet efter august 2016 følger denne studieordning.

1. semester

Tema: Kristendom, kultur og kommunikation i kirkelige og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet

1. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2020 (pdf)

2. semester

Tema: Kristendom og kultur- og religionsmøde

2. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2021 (pdf)

3. semester

Tema: Organisation, innovation og ledelse af frivillige

3. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2020 (pdf)  

4. semester

Tema A: 1. praktik
Tema B: Diakoni, religionspædagogik og den mellemmenneskelige samtale

4. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2021 (pdf)

5. semester

Tema A: Tværprofessionelt samarbejde
Tema B: Kristendomsfaglig fordybelse

5. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2020 (pdf)

6. semester

Tema: Valgfrie uddannelseselementer

6. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2021 (pdf)

7. semester

Tema: 2. praktik

7. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2020 (pdf)

8. semester

Tema A: Ledelse i en organisatorisk og samfundsmæssig kontekst
Tema B: Bachelorprojekt

8. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2021 (pdf)