Semestre

3K-uddannelsen er tilrettelagt i 8 semestre, som hver beskæftiger sig med nogle kerneområder.

Semesterbeskrivelserne uddyber temaerne under hvert kerneområde, der er beskrevet i studieordningen: Studieordning, 2016 (pdf). Studerende startet efter august 2016 følger denne studieordning.

 

1. semester

Kerneområde: Kristendomskundskab, kultur, organisation og ledelse, virksomhedskommunikation i værdibaserede organisationer, pædagogik/didaktik

1. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2019

2. semester

Kerneområde: Kristendomskundskab, kultur, organisation og ledelse, virksomhedskommunikation i værdibaserede organisationer, pædagogik/didaktik

2. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2020

3. semester

Kerneområde: Kristendomskundskab, kultur, organisation og ledelse, virksomhedskommunikation i værdibaserede organisationer, pædagogik/didaktik

3. semester - Semesterbeskrivelse- Efterår 2019

4. semester

Kerneområde: Praktik, Kristendomskundskab, pædagogik/didaktik

4. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2020

5. semester

Kerneområde: Organisation og ledelse, virksomhedskommunikation i værdibaserede organisationer, kristendomskundskab, pædagogik/didaktik

5. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2019

6. semester

Kerneområde: Valgfrie uddannelseselementer

6. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2020

7. semester

Kerneområde: Praktik

7. semester - Semesterbeskrivelse - Efterår 2019

8. semester

Kerneområde: Bachelorprojekt

8. semester - Semesterbeskrivelse - Forår 2020