Eksamen og bedømmelse

Skriftlige og mundtlige eksamener

Der veksles mellem skriftlige og mundtlige eksamener på 3K-uddannelsen, således at hvert semester indbefatter en prøve, der retter sig specifikt til det enkelte semester. 

Link til beskrivelser af semestre.

Specifikke eksamensbestemmelser

Søger du yderligere information?

Læs mere i din studieordning via link til Studieordning, love og bekendtgørelser.

Hvem kan du spørge?

  1. Kontakt UCDs studievejledning, hvis du har spørgsmål til uddannelsen. Link til kontaktinformation for studievejlederen