Uddannelsen

Foto af to studerende foran en computer

 

Professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation – i daglig tale kaldet 3K-uddannelsen – er en 4-årig tværfaglig uddannelse.

3K-uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med opgaver inden for undervisning, kommunikation, organisationsudvikling og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet. Det kan fx være fri- og folkekirker, NGO’er, boligsociale helhedsplaner og frivillige foreninger.

Som studerende ved 3K-uddannelsen stifter du bekendtskab med fem forskellige fagområder: Kristendom, kultur, kommunikation, organisation/ledelse og pædagogik/didaktik. Du får både mulighed for at fordybe dig i de enkelte fag og for at lære at tænke og arbejde på tværs af dem.

Den unikke kombination af fag, som 3K-uddannelsen består af, giver nogle gode tværfaglige kompetencer. Disse kompetencer gør dig i stand til at løse nogle af de komplekse opgaver, man kan støde på i praksis, hvad enten det er i en kirke, en boligforening eller en NGO.

Du kan læse mere om uddannelsens fag, læringsmål og opbygning i vores studieordning:

 

Links til mere om Uddannelsen

Oversigtsskema over 3K-uddannelsens forskellige semestre.

Baggrunden for 3K

Arbejdsfeltet i kirker og kirkelige organisationer har ændret karakter, og gennem de sidste 20 år er der kommet flere nye stillinger på det kirkelige arbejdsmarked. For at dække det stigende behov for kultur og kristendomsformidling, blev den 4-årige professionsbacheloruddannelse Kristendom, kultur og kommunikation (3K) etableret d. 30. august 2010.

Særligt har udviklingen af sognehjælperstillingen været igangsætter for arbejdet med 3K-uddannelsen. Med en 3K-uddannelsen er det muligt at få jobs på blandt andet det kirkelige område og sociale område, f.eks. i non-profit organisationer, frivillig-organisationer m.m. Her er eksempler stillinger, der har været med til at forme uddannelsen:

  • netværksarbejdere
  • kommunikationskonsulenter
  • ungdomskonsulenter
  • kulturarbejdere
  • boligsociale medarbejdere

...og flere til. Der er mange muligheder med en 3K-uddannelse i bagagen.