Uddannelsen

Foto af to studerende foran en computer

Uddannelsen til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation er en mellemlang videregående uddannelse og varer 4 år.

I juli 2020 trådte en ny studieordning i kraft for uddannelsen til professionbachelor i kristendom, kultur og kommunikation.


Uddannelsen er opbygget af semestre, der veksler mellem teoretisk undervisning og praktikophold. Der er gode muligheder for tværfaglige undervisningsforløb og studieophold i udlandet. 

 

Links til mere om Uddannelsen

Oversigtsskema over 3K-uddannelsens forskellige semestre.

Baggrunden for 3K

Arbejdsfeltet i kirker og kirkelige organisationer har ændret karakter, og gennem de sidste 20 år er der kommet flere nye stillinger på det kirkelige arbejdsmarked. For at dække det stigende behov for kultur og kristendomsformidling, blev den 4-årige professionsbacheloruddannelse Kristendom, kultur og kommunikation (3K) etableret d. 30. august 2010.

Særligt har udviklingen af sognehjælperstillingen været igangsætter for arbejdet med 3K-uddannelsen. Med en 3K-uddannelsen er det muligt at få jobs på blandt andet det kirkelige område og sociale område, f.eks. i non-profit organisationer, frivillig-organisationer m.m. Her er eksempler stillinger, der har været med til at forme uddannelsen:

  • netværksarbejdere
  • kommunikationskonsulenter
  • ungdomskonsulenter
  • kulturarbejdere
  • boligsociale medarbejdere

...og flere til. Der er mange muligheder med en 3K-uddannelse i bagagen.