Praktik

3K-uddannelsen veksler mellem teoretisk og praktisk undervisning 

3K og praktikstedet samarbejder, så der er sammenhæng mellem det, du lærer på uddannelsen, og det der sker i din praktik.

Før hvert praktikophold er der særlige forberedelsesforløb, og når du er tilbage fra praktikken, arbejdes der med samspillet mellem teori og praksis.

Praktikperioder

Der er to praktikperioder i uddannelsen, den ene ligger på semester 4 A og den anden ligger på 7. semester.

Vejledning

Ved praktikkens start fastlægger du målene for din praktik sammen med dine praktikvejledere.
I løbet af praktikperioden bliver du vejledet af både praktiklæreren fra 3K og praktikvejlederen fra praktikken.

Udlandet

En af de to praktikker kan foregå i udlandet ved en organisation eller institution, der er godkendt af uddannelsen.

Praktikken gennemføres på praktikpladser, der er godkendt af 3K.