Optagelse på 3K-uddannelsen

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Du skal søge elektronisk med NemId via www.optagelse.dk

UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsens optagelsesområdenummer er 50810

Nummeret skal påføres KOTs ansøgningsskema. 
Der er en udførlig vejledning, som du kan følge.

Ansøgere uden NemID skal sende deres underskriftside inden den 15. marts til uddannelsesinstitutionen på 3k@ucdiakonissen.dk. Udførlig vejledning er på optagelse.dk.

Der er kun optag én gang årligt; 1. september.

Syv studerende fotograferet foran Diakonissestiftelsens bygninger.

På UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen får du små hold og stærkt sammenhold.

Dokumentfalsk

Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, fx tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

UC Diakonissestiftelsen har desværre erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid. Der er i de sager, hvor UC Diakonissestiftelsen har indgivet politianmeldelse, faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

 

Huskeliste

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2).
 2. Sammenlign adgangskvotienten (grænsekvotienten) fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på optagelse.dk – du skal bruge dit NemID til at logge ind
 7. Du får svar på din ansøgning ultimo juli

Følg din ansøgning

Hvis du har søgt om optagelse på UC Diakonissestiftelsen, 3k uddannelsen, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på www.nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

 

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning ultimo juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via www.optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på www.nemStudie.dk. Herefter vil du få adgang til uddannelsens intranet, hvor du finder Studieordning, skema samt generel information om uddannelsen.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside, om der er ledige studiepladser.

Standby-plads

Find ud af, om det kunne være relevant for dig at søge en standby-plads.

Hvad er en standby-plads?

En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

Hvis du ultimo juli får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den pågældende studiestart. Det vil fremgå af tilbuddet om standby-plads, hvorvidt der er tale om en standby-plads til studiestart i september.

Du kan søge standby, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok, eller om dine samlede kvote 2 kvalifikationer er tilstrækkelige til, at du kan tilbydes en studieplads.

Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét, at man søger standby, er ikke ensbetydende med, at man får tilbudt en standby-plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads “tæller” som et tilbud om optagelse. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

Bemærk at ansøgere, som er omfattet af kandidatreglen, ikke kan søge standby-pladser.

Tilsagn og ansøgning året efter

Står du på en standby-liste og ikke får tilbudt en studieplads, så er du året efter sikret en studieplads.

Du vil modtage et ”tilsagnsbrev” fra din uddannelsesinstitution, som du skal uploade til din ansøgning året efter. Tilsagnsbrevet er nok. Du skal ikke igen uploade bilag.

Ledige pladser

Du kan på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside se, om der er ledige pladser på UC Diakonissestiftelsen, som du kan søge, såfremt du opfylder optagelseskravene til den pågældende uddannelse.

Ledige pladser på Københavns Professionshøjskole bliver annonceret efter 28. juli.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over ledige pladser kan du desuden se, om der er ledige pladser på andre uddannelsesinstitutioner nationalt.

Deadline for bilag til ansøgningen

 • bilag til ansøgningen uploades på www.optagelse.dk inden 15. marts kl.12, og kun eksamensbeviser inden 5. juli kl. 12.
 • Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Betinget optag

 • På UC Diakonissestiftelsen, 3k uddannelsen, gives der ikke mulighed for betinget optag, jf. Adgangsbekendtgørelsen.

Fuldmagt

 • Er du ude at rejse eller på anden måde forhindret i selv at ansøge om optagelse – eller give svar tilbage, om du ønsker pladsen efter 28. juli - finder du blanket til dette via optagelse.dk.

Links til undersider