Videreuddannelse

3K-uddannelsen giver adgang til kandidat- og masteruddannelse

Der er stor variation i udbuddet af uddannelser, og flere af dem udbydes på engelsk.

Emneområder er fx: it og teknologi, ledelse og organisation, pædagogik, musik, design, sprog og kommunikation, sundhed og medicin og mange flere.

Inspiration til mulige kandidatuddannelser, som 3K-uddannelsen giver adgang til:

  • Læring og forandringsprocesser på AAU i København
  • Pædagogisk filosofi på DPU
  • Social entrepreneurship og management på RUC
  • Diakoni på AU i Århus
  • Socialt Arbejde på AU i Kbh
  • Performance design på RUC
  • Kultur og formidling på SDU
  • Pædagogisk antropologi på AU
  • Interkulturelle studie på AU
  • Social entreprenørskab på RUC