Karriere

3K-uddannelsen er en bred, tværfaglig uddannelse. Uddannelsen klæder dig på til at arbejde med undervisning, kommunikation, organisationsudvikling og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer. Det kan fx være fri- og folkekirker, NGO’er, boligsociale helhedsplaner og frivillige foreninger.

Som færdiguddannet 3K’er kan du fx blive ansat som:

  • Frivilligkoordinator
  • Integrationsmedarbejder
  • Boligsocial medarbejder
  • Projektmedarbejder
  • Kommunikationsmedarbejder
  • Kirke- og kulturmedarbejder

Mød dimittender fra uddannelsen længere nede på siden.

Videreuddannelse

Kunne du tænke dig at læse videre? Med en 3K-uddannelse i bagagen kan du også vælge at tage en master- eller kandidatuddannelse.
Læs mere om videreuddannelse via linket her

Gruppefoto af 3K-studerende

Det første hold, der blev færdiguddannet på 3K-uddannelsen.

Mød dimittender fra professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation - 3K

En smilende kvinde.

Julie rådgiver folkeskolelærere. Privatfoto.

Mød Julie Lykke Jacobsen

Julie blev færdig med sin uddannelse i 2017 og har siden taget en kandidatgrad i Pædagogisk antropologi fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Hun er nu ansat som inklusionsvejleder hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kalundborg Kommune.

Julie tager rundt til forskellige folkeskoler og rådgiver de lærere, som oplever indlærings- eller trivselsproblemer blandt eleverne. Hun laver observationer af, hvordan læreren og eleverne interagerer med hinanden i klassen. Bagefter giver hun læreren feedback, og de udarbejder sammen en handleplan for, hvordan problemerne kan løses.

Julie udvikler og afholder jævnligt kurser for kommunens ansatte. Kurserne kan fx handle om, hvordan man styrker sine relationskompetencer eller arbejder med inklusion i praksis. Hun tager også rundt i kommunen og holder oplæg om inklusionsvejledernes arbejde.

I sin hverdag bruger Julie de pædagogiske og antropologiske kompetencer, som hun har fået på 3K og bygget videre på gennem sin kandidatuddannelse. Men Julie mener ikke, at 3K-uddannelsen kun har styrket hendes faglighed. Den har også givet hende et helt særligt menneskesyn:

”Noget af det, jeg kan som 3K’er, er at se mennesket frem for problemet. Det handler om at kunne rumme og respektere andres holdninger, selvom man ikke er enig i dem. Det er ret vigtigt, når man arbejder med konfliktløsning i praksis”.

En smilende kvinde.

Sara er aktivitets- og frivilligkoordinator. Privatfoto.

Mød Sara Bech Jensen

Sara dimitterede i sommeren 2021 og har siden været ansat som aktivitets- og frivilligkoordinator ved Værftet i Nexø på Bornholm. Værftet er et fællesskabshus, som arrangerer aktiviteter for børn, unge og familier. Huset rummer både en café, et legeland og en skaterhal. Værftet hviler på et kristent grundlag, men er åbent for alle og bliver flittigt brugt af øens børnefamilier.

Sara står for flere af Værftets aktiviteter. Hun planlægger og afholder fx en ugentlig aktivitet for børn på 0-6 år og deres forældre. Her er der fokus på sang, leg og bevægelse. Hun har også ansvaret for en klub for børn fra 4. til 7. klasse. I klubben er der både plads til sjove lege og dybe samtaler.

Arbejdet med børn og unge kræver gode mellemmenneskelige kompetencer: 

”Værftet skal være et sted, hvor der er plads til alle, og hvor mennesker kan mødes på tværs af tro, kulturer og sociale skel. Derfor tænker jeg meget over, hvordan jeg kan lave nogle aktiviteter, hvor alle føler sig inkluderet,” fortæller Sara.

Sara bidrager også til at udvikle Værftets koncept og brande stedet. Hun promoverer fx stedets aktiviteter via flyers, sociale medier og hjemmeside. Her trækker hun på den viden om kommunikation og organisationsudvikling, som hun har fået gennem sin 3K-uddannelse:

”Det handler om, hvordan vi fortæller den gode historie, men det handler også mere grundlæggende om, hvordan vi skaber et attraktivt produkt og udvikler en bæredygtig forretningsplan. Det er noget af det, vi også arbejder på”.

En mand.

Nicolai er kirke- og kulturmedarbejder. Privatfoto.

Mød Nicolai Halm

Nicolai blev færdig med sin uddannelse i 2018 og arbejder nu som kirke- og kulturmedarbejder i Jersie og Kr. Skensved Sogne, der ligger lidt uden for Solrød Strand.

Nicolais arbejdsopgaver som kirke- og kulturmedarbejder spænder vidt. Han varetager både forskellige administrative og kommunikative opgaver og assisterer præsterne i konfirmandundervisningen. Han er også med til at planlægge kirkens arrangementer og koordinere de frivillige, der skal deltage i arrangementerne.

Nicolai føler sig godt klædt på til de mange forskellige opgaver fra sin 3K-uddannelse. Men han fremhæver især to fagområder som vigtige:

”I min hverdag trækker jeg især på min viden om projektledelse og ledelse af frivillige”.

Nicolai har også haft glæde af at kunne lave en sogneanalyse. En sogneanalyse er en kortlægning af, hvem der bor i sognet:

”Hvis jeg skal målrette arrangementerne til sognets indbyggere, er det vigtigt for mig at vide, hvem der rent faktisk bor her. I vores sogn fandt jeg fx ud af, at der bor mange seniorer.”

Nicolai er dog ikke i tvivl om, hvad det vigtigste, han har lært på 3K-uddannelsen, er:

”Det er helt klart at forstå mekanismerne i Folkekirken. At kunne forstå den måde, kirken er organiseret på, og den rolle, den spiller i samfundet. Det er helt essentielt, når man skal samarbejde med andre både i og uden for organisationen”

Mød Rune Harbo


Mød Camilla Sunesen