Hvordan forløber uddannelsen?

Du finder måske svar på denne side - men du kan også sende en mail til studievejlederen eller du kan ringe.  Du er altid velkommen i studievejledningen! 
Læs mere om studievejledning på dette link

Spørgsmål: 

  • Jeg vil gerne påbegynde min uddannelse nu, men min kæreste skal muligvis flytte til en anden by som led i sin uddannelse. Er det muligt at flytte til en anden skole i løbet af studiet?

Svar:

  • Ja det kan man godt. Uddannelsen ligger også i VIA, Aarhus. Det er det modtagende uddannelsessted, der afgør, om de har ledige studiepladser og det er derfor studievejledningen på den pågældende skole, du skal kontakte. Adgangsbekendtgørelsen angiver, at man normalt først kan søge overflytning, når man har gennemgået og bestået første studieår.

Spørgsmål:

  • Jeg er lige blevet optaget på 3K-uddannelsen. Jeg er samtidig aktiv gymnast og har fået mulighed for at deltage i en verdensturne. Kan jeg søge orlov under studiet?

Svar:

  • Du kan godt søge orlov under studiet med en ansøgning til studievejleder. Under orlov modtager du ikke SU og kan ikke deltage i undervisning eller gå til eksamen. På 3K-uddannelsen er der kun optag en gang årligt. Det bevirker, at du må tage orlov fra studiet i et helt år. Du vil først kunne søge orlov, når du har gennemgået og bestået prøverne på første studieår. 

Spørgsmål:

  • Jeg vil gerne studere på 3K-uddannelsen, men jeg er alene med mine to børn og er derfor i tvivl om, hvorvidt jeg kan få særlig støtte til fx betaling af daginstitution.

Svar: 

  • Hvis du er berettiget til forhøjet børnetilskud fra kommunen, har du samtidig mulighed for at få dobbelt SU. Du kan samtidig søge studielån og evt. supplerende lån til forsørger.

Spørgsmål: 

  • Jeg er blevet optaget på 3K uddannelsen. Jeg har i øjeblikket et job ved kassen i et supermarked. Kan jeg fortsætte med det, medens jeg er studerende?

Svar: 

  • Det er svært at svare på konkret. Der er mange studerende, der fx arbejder nogle timer i weekenderne. Det afhænger af, hvor meget du magter. Du skal beregne at anvende 42,25 timer på studiet om ugen inkl.. læsning af litteratur og opgaver. I praktikperioderne har du mødepligt på 30 timer pr. uge med en studiedag, hvorfor det kan være svært at have studiearbejde samtidig.